Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
nr:…………….. din data de : ………………..

Incheiat in agentie/sau la distanta

ELITE HOLIDAY & SERVICES S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Ap.15, ,
sector 6, tel : 0758 220 339, e-mail: office@eliteholiday.ro , www.eliteholiday.ro , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/12676/2022, cod de înregistrare fiscala 46410203, conturi bancare
RO70BTRLRONCRT0CH6859201 deschis la Banca Transilvania pentru Agentia de Turism Intermediara, in
cazul de fata, ELITE HOLIDAY & SERVICES SRL, titulara a Licentei de turism nr ……../2022, reprezentata
legal prin Claudia BRATOSIN - Director General/Administrator, în calitate de Agentie Intermediara,
denumita in continuare AGENTIE si in calitate de Mandatar al Societatii ………….i………………….pentru
Agentia de turism Organizatoare……………………………………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. ………………………………….. Cod unic de înregistrare……………………………….

şi

Calatorul/Reprezentantul Calatorului: ......................................................., CNP………………………………………
domiciliat/domiciliată în ………………………………..., identificat cu carte de identitate ............., seria ……..., nr.
.........................., emisa de ……….………..………….. la data de ...................................., .tel.:…….…………......,
email: …………………….…………..…………….., denumit Calator sau Beneficiar al serviciilor de calatorie, Calatori
participanti la pachetul de servicii de calatorie: …………………………………………………………………………..
Au convenit la încheierea prezentului contract:

Definitii.
1. pachet de servicii de calatorie - combinatia prestabilita a cel putin doua tipuri diferite de servicii de
calatorie destinate aceleiasi calatorii sau vacante, cu respectare conditiilor prevazute de art. 3 pct. 12
din O.G. nr. 2 / 2018.
2. agentie de turism organizatoare – unitate specializata a operatorului economic, detinator al unei
licente de turism valabile, emisa in conditiile legii, care poate desfasura activitatea de organizare,
respectiv activitatea prin care combina si vinde sau ofera spre vanzare pachete fie direct, fie prin
intermediul unui alt comerciant sau impreuna cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care
transmite datele calatorului unui alt comerciant in conformitate cu pct. 12 lit. b pct. V. din O.G. nr. 2 /
2018.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
3. agentie de turism intermediara - unitate specializata a operatorului economic, detinator al unei
licente de turism valabile, emisa in conditiile legii, care poate desfasura activitatea de intermediere,
respective activitatea prin care agentia, alta decat agentia organizatoare, vinde sau ofera spre vanzare,
in calitate de intermediar, pachete combinate de catre o agentie de turism organizatoare.
4. calator – orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe
baza unui contract incheiat in conditiile OG nr. 2/2018.
5. circumstante inevitabile si extraordinare – o situatie care nu poate fi controlata de partea care invoca
o astfel de situatie si ale carei consecinte nu ar fi putut fi prevazute si evitate chiar daca s-ar fi luat toate
masurile rezonabile.
6. contract privind pachetul de servicii de calatorie - contractul ce are ca obiect un pachet in ansamblul
sau sau, in cazul in care pachetul este executat in temeiul unor contracte separate, toate contractele
aplicabile serviciilor de calatorie cuprinse in pachet.

I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea către călător efectuată de Agenția intermediară, în
numele și pentru Agentia Organizatoare, a pachetului de servicii de calatorie ce se regaseste in ofertele
care constituie parti-integrante la prezentul contract, si care este înscris în voucher, bilet de odihnă,
tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de
plată şi de călătorie.
1.2. Pachetul de servicii contractat conține: .................................................
1.3. Pachetul de servicii este vandut de BOREAL TOURS in calitate de agentie intermediara, în numele si
pentru agentia organizatoare............. apartinand Societatii ____________ CUI ________,
J__/____/____.
1.4. Contractul produce efecte :
a) incepand cu data semnarii sale de catre calator, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii,
b) incepand cu data la care serviciile solicitate de catre calator au fost confirmate ulterior de catre
agentie, respectiv calatorul ia cunostiinta despre serviciile care i-au fost confirmate si pe care le accepta,
in scris. In cazul in care serviciile solicitate difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca
aceasta confirmare nu s-a facut in termen de 7 zile lucratoare de la data solicitarii rezervarii, calatorul
poate considera ca pachetul de servicii de calatorie nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea
imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este
responsabilitatea calatorului de a se informa prin orice mijloace (telefon, email, personal la sediul
agentiei), daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termen de 7 zile lucratoare si de a se
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
prezenta la sediul agentiei intermediare pentru semnarea contractului sau transmiterea acestuia semnat
prin mijloace electronice.
c) prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la
distanta prin telefon sau mijloace electronice;
1.5. Calatorul isi insuseste prezenta clauza si declara ca a fost informat ca trebuie sa consulte
http://www.mae.ro/travel-alerts pentru a beneficia de informatii privind statele pe teritoriul carora, la
data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori cu privire la care exista alerte de
calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari.

II. Preţul contractului
2.1. Preţul total al pachetului de servicii de calatorie este de: ……………....................... si include costul
serviciilor de calatorie efective, comisionul Agenţiei și TVA.
2.2. Pretul nu cuprinde costurile care nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului.
Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitățile de încetare, care urmează să fie stabilite,
atunci când este cazul, pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract și a legislației aplicabile.
2.3. Pentru serviciile de calatorie contractate in regim special (de exemplu: early booking, last minute,
oferta speciala etc) reducerea este inclusa in pachet, iar procentul de reducere se aplica numai
serviciilor de cazare. In cazul in care calatorul solicita modificarea contractului, se va anula rezervarea cu
penalizarile prevazute in cuprinsul prezentului contract si oferta va fi refacuta la pretul si conditiile din
momentul reinscrierii.
2.4. Nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor in regim special (de exemplu: early booking,
last minute, oferta speciala etc) determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
2.5. Calatorul poate achita contravaloarea pachetului de servicii de calatorie achizitionat prin una dintre
modalitatile urmatoare: - depunere in numerar la ghiseul unitatilor bancare la care Agentia are conturi
deschise, - in numerar sau EPos, la sediul Agentiei - prin transfer bancar in conturile Agentiei. Fiecare
parte isi asuma, fara vreo pretentie imputabila celeilalte parti, comisioanele si spezele bancare
practicate de catre institutia bancara cu care a ales sa colaboreze.
2.6. Pretul pachetului de servicii de calatorie poate fi marit ca o consecinţă directă a schimbărilor legate
de cel puţin unul dintre următoarele aspecte: a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul
carburanţilor sau al altor surse de energie; b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de
călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea
pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în
porturi şi aeroporturi; c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
2.7. In situatia cresterii pretului pachetului de servicii achizitionat agenţia organizatoare, prin
intermediul Agentiei, va trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere,
însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile
înainte de începerea executării pachetului.
2.8. Călătorul are dreptul la o reducere de preţ care corespunde unei scăderi a costurilor mai sus
mentionate.
2.9. În cazul unei reduceri de preţ, Agentia/Agenţia organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile
administrative efective din suma de rambursat. La cererea călătorului, Agentia/Agenţia organizatoare va
prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

III. Modalităţi de plată:
Agenţia de Turism Elite Holiday & Services SRL, Bd. Timisoara nr.13, Bl.B2, Apt.15, sector 6, Bucureşti,
Romania Telefon Mobil: 0040-758-220-339, Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12676/2022, Cod unic de înregistrare:
46410203, Licenţa de turism nr. ……… Cont RON RO70BTRLRONCRT0CH6859201 - Banca Transilvania,
Capital social: 25 000 RON
3.1. La încheierea contractului se percepe un avans de minim 30 % din preţul stabilit sau, după caz, se va
efectua plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.
3.2. Plata diferentei se va face conform termenelor inscrise in informatiile precontractuale si/sau in
oferta turistica anexata prezentului contract.
3.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
3.4. In cazul nerespectarii termenelor de plata Agentia / Agentia Organizatoare are dreptul de a anula
rezervarea. Calatorul declara ca a luat cunostiinta de prevederile prezentei clauze, cu al carui continut
este de acord.
3.5. Plata pachetului de servicii de calatorie poate fi efectuata într-o singură monedă, in valuta
specificata in factura. In cazul facturii in valuta plata în RON se va efectua la cursul de vanzare comunicat
de BANCA TRANSILVANIA in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal
3.6. Plata pachetului de servicii de calatorie interne se poate efectua si cu vouchere sau carduri de
vacanta. In aceasta situatie se vor respecta prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si
anexelor acesteia. In situatia in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu
vouchere sau carduri de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o
valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii de
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile
aferente, cu plata diferentei de pret.
3.7. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre
calator, Agentia nu poate restitui calatorului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele
de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la
pachetul de servicii de calatorie, doar daca voucherele nu au fost expediate emitentului de vouchere
conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanta.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agentiei Organizatoare si ale Agentiei
4.1. Agentia organizatoare: - va asigura desfasurarea corespunzatoare a serviciilor turistice ce intra in
componenta pachetelor de servicii de calatorie, - va pune la dispozitia calatorului, prin intermediul
Agentiei, informatiile ce vizeaza pachetele de servicii de calatorie, - va respecta derularea serviciilor de
calatorie prevazute in oferte si/sau in contractul incheiat cu calatorul, prin intermediul Agentiei, in
numele si pe seama Agentiei organizatoare.
4.2. Agentia organizatoare va anunta Agentia, intr-un termen rezonabil, despre orice modificare adusa
pachetului de servicii de calatorie. In situatia in care se vor efectua modificari semnificative ale
principalelor caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la art. 5 alin. 1 lit. a din OG nr. 2/2018 iar
Agentia organizatoare nu va putea indeplini cerintele speciale prevazute la art. 7 alin. 3 lit. a din O.G. nr.
2.2018 sau mareste pretul pachetului de servicii de calatorie cu mai mult de 8% in conformitate cu art.
11 alin. 2 din O.G. nr. 2/2018, Agentia are obligatia de a informa calatorul despre faptul ca acesta are
posibilitatea ca, intr-un termen rezonabil, respectiv in termen de cel mult 48 ore, sa accepte modificarea
propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare, cu posibilitatea ca Agentia
organizatoare sa ofere un alt pachet de servicii de calatorie, de o calitate echivalenta sau superiora, iar
calatorul sa accepte acest pachet. Agentia organizatoare are obligatia de a informa Agentia in mod clar,
inteligibil si evidentiat, despre: modificarile mentionate anterior, impactul lor asupra pretului pachetului,
obligatia calatorului de a informa in termen de maxim 48 ore decizia sa in privinta acceptarii modificarii
propuse sau a incetarii contractului, ori a acceptarii unui alt pachet, consecintele netransmiterii
raspunsului de catre calator, informatii despre pachetul de substitutie si pretul acestuia. Agentia are
obligatia de a aduce toate aceste informatii la cunostinta calatorului intr-un mod clar, inteligibil si bine
evidentiat. Daca modificarile aduse contractului privind pachetele de servicii sunt de natura a scadea
calitatea sau costul pachetului, calatorul are dreptul la o reducere a pretului sau la compensarea cu un
alt pachet de servicii de calatorie. In situatia in care calatorul alege incetarea contractului, fara a accepta
un alt pachet de servicii de calatorie, Agentia organizatoare are obligatia de a restitui toate platile
efectuate de catre sau in numele calatorului in termen de cel mul 14 zile calendaristice de la data
incetarii contractului, fara a se achita alte costuri/penalitati/despagubiri etc.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
4.3. Agentia organizatoare are obligatia de a solutiona cu promptitudine, prin reprezentantii sai,
eventualele reclamatii ale calatorilor transmise prin intermediul Agentiei. Agentia trebuie sa informeze
calatorul despre faptul ca orice comunicare cu Agentia organizatoare se face efectua prin intermediul
Agentiei, oferind toate datele de contact in acest sens.
4.4. In situatia in care numarul de persoane inscrise pentru participarea la programul turistic/pachetul
de servicii de calatorie este mai mic decat numarul minim stabilit in programul turistic si/sau in contract,
Agentia organizatoare va informa calatorii, prin intermediul Agenției, despre urmatoarele posibilitati:
incetarea contractului si rambursarea completa catre calator a platilor efectuate pentru pachetul de
serviciu de calatorie, fara plata unor despagubiri suplimentare sau inlocuirea serviciilor de calatorie cu
alte servicii.
Informarea va fi efectuata:
- cu 20 zile calendadaristice inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza
mai mult de 6 zile;
- cu 7 zile calendadaristice inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza
intre 2 si 6 zile
- cu 48 ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2
zile.
Agentia are obligatia de a informa calatorul, fara intarzieri nejustificate, cu privire la aceste modificari.
4.5. In situatia in care Agentia organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante
inevitabile si extraordinare, va aduce acest lucru la cunostinta calatorului prin intermediul Agentiei, fara
intarziere si inainte de inceperea executarii contractului, rambursand, in termen de cel mult 14 zile
calendaristice de la incetarea contractului, suma achitata de catre calator sau in numele acestuia, fara a
se achita insa alte costuri/penalitati/despagubiri etc. Agentia are obligatia de a informa calatorul, fara
intarzieri nejustificate, cu privire la aceasta situatie.
4.6. Agentia organizatoare raspunde fata de calator in ceea ce priveste buna desfasurare a pachetului de
servicii de calatorie si garanteaza, conform O.G. nr. 2/2018, executarea acestuia in conditiile in care
sumele incasate de Agentie de la calator reprezentand pretul pachetului de servicii de calatorie sunt
achitate Agentiei organizatoare. In conditiile O.G. nr. 2/2018 Agentia organizatoare ofera garantii privind
rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile
relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei agentiei de turism organizatoare. Garantia este
efectiva si acopera costurile previzibile in mod rezonabil. Aceasta se refera la valorile tuturor platilor
efectuate de catre sau pe seama calatorilor in legatura cu pachetele, tinand cont de perioada scursa
intre avansurile platite/platile finale si finalizarea pachetelor, precum si de costurile estimate ale
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
repatrierii in caz de insolventa a agentiei organizatoare. Calatorii beneficiaza de protectia impotriva
insolventei agentiei organizatoare indiferent de locul lor de resedinta, de locul de plecare sau de locul in
care se efectueaza vanzarea pachetului. Atunci cand executarea pachetului este afectata de insolventa
agentiei organizatoare sau cand calatorii se afla in imposibilitatea intoarcerii in tara din motivul
nerespectarii de catre agentia organizatoare a obligatiilor contractuale asumate cu acestia si in
contractul privind comercializarea pachetului de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri,
garantia este disponibila gratuit pentru a asigura repatrierile si, in cazul in care este necesar, plata cazarii
inainte de repatriere. Pentru serviciile de calatorie care nu au fost efectuate, rambursarile se acorda fara
intarzieri nejustificate, dupa solicitarea calatorului, ce se va adresa prin intermediul Agentiei. In temeiul
Ordinului nr. 1183/2018 al Ministerului Turismului, Agentia organizatoare va efectua raportarea
informatiilor privind activitatea de organizare a serviciilor turistice prin transmiterea, in scris, a
Declaratiei prevazuta in Anexa nr. 1 a Ordinului.
4.7. Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a efectua modificari privind ora sau locul de imbarcare.
Aceste modificari pot fi operate din motive independente de Agentia organizatoare, respectiv ca urmare
a modificarilor efectuate de parteneri si/sau ca urmare a conditiilor meteorologice. Agentia
organizatoare va comunica, in cel mai scurt timp posibil, aceste modificari Agentiei, care are obligatia la
randul sau de a le comunica de indata calatorilor. Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica
unitatile de cazare mentionate in oferta, avand obligatia de a oferi calatorului cea mai apropiata varianta
din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara, fara ca modificarea sa aiba consecinte
asupra pretului achitat de calator. Agentia organizatoare va putea oferi servicii de calatorie in
compensare, in masura in care calatorul accepta compensarea cu alte servicii de calatorie si isi exprima
acordul in acest sens. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorului aceasta posibilitate de
compensare.
4.8. In situatiile independente de Agentia organizatoare generatoare de cazuri de suprarezervare
( overbooking), Agentia organizatoare, prin intermediul Agentiei, are obligatia de a oferi calatorilor cea
mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara, fara ca
modificarea sa aiba consecinte asupra pretului achitat de calator, iar, in situatia in care pot fi asigurate
doar spatii de categorie inferioara celor contractate Agentia organizatoare va rambursa diferenta de
pret. Agentia organizatoare va putea oferi servicii de calatorie in compensare, in masura in care calatorul
accepta compensarea cu alte servicii de calatorie si isi exprima acordul in acest sens. Agentia are
obligatia de a aduce la cunostinta calatorului aceasta posibilitate de compensare.
4.9. Agentia furnizeaza calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de
servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită
confirmarea rezervării din partea altor prestatori, dacă consideră necesar fara a constitui insa o obligatie
in sarcina sa. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a
agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori,
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
Agentia Organizatoare poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar fara a
constitui insa o obligatie in sarcina sa.
4.10 .În înțelesul prezentului contract se consideră comunicare făcută în scris inclusiv comunicarea
făcută prin poșta electronică (e-mail). Comunicarea se considera a fi efectuata in prima zi lucratoare ce
urmeaza zilei in care a fost expediata comunicarea. Călătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore
pentru a informa Agentia cu privire la decizia sa. În cazul lipsei unui răspuns în termenul menționat mai
sus, se consideră că turistul a acceptat modificările propuse de Agentia organizatoare și nu mai poate
înceta contractul sau solicita vreo despăgubire.
4.11. Agentia/Agentia Organizatoare nu răspunde si nu ii pot fi imputate întarzierile înregistrate în
timpul derularii programului turistic din motive care nu ii sunt imputabile ( ex.: întarzierea curselor
aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, greva transportatorilor, etc.).
4.12. Agentia Organizatoare este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in
prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt
furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează
calatorului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care
nici Agentia Organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a
se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar,de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de
transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile
publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor
pentru toţi participanţii. Agentia Organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate
calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări
care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor
prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter
imprevizibil şi inevitabil.
4.13. Agentia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare
electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms, whatsapp etc.), cu 3 zile înainte de data
plecării, următoarele informaţii: a. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce
urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; b. denumirea,
sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a Agentiei
Organizatoare şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi
permită contactarea Agentiei Organizatoare şi/sau a intermediarului; c. pentru călătoriile minorilor
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu
responsabilul de la locul cazării copilului;
4.14. Agentia organizatoare are obligatia să acorde prompt asistenţă adecvata calatorului aflat în
dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agentia, Agentia
Organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau
evita, in special prin:
(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta
consulara;
(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si
sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia/Agentia Organizatoare are
posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul
este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta.
Comisionul nu va depasi in niciun caz costurile efective suportate de Organizator.
4.15. Agentia organizatoare are obligatia, ca atunci cand o parte semnificativa a serviciilor de calatorie
nu poate fi executata, sa ofere fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative
corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului de servicii de calatorie, pe cat posibil
echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care
intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării
cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului
oferirea cazării în cea mai apropiată variantă față de cea inițială. In cazul in care serviciile alternative
propuse sunt de o calitate mai scazuta decat calitatea serviciilor de calatorie contractate prin prezentul
contract, Agentia Organizatoare va acorda o reducere adecvata a pretului. Agentia Organizatoare poate
propune calatorului prestarea unor servicii suplimentare/alternative in contul reducerii oferite. Calatorul
poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea
ce s-a convenit prin contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata. Daca este imposibil sa se
furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse, calatorul are dreptul,
dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul
de calatorie. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia Organizatoare asigura repatrierea
calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de
turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta
poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalități de încetare și,
după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
4.16. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga
responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor
optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentie/Agentia Organizatoare. Preturile excursiilor
optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor
avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se
calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar
minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata.
4.17. Agentia organizatoare si Agentia nu sunt răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile
călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
4.18. Agentia, actionand in calitate de mandatar al Agentiei organizatoare, are obligatia de a nu modifica
continutul si/sau preturile serviciilor turistice sau pachetelor de servicii turistice vândute în numele si
pentru Agentia organizatoare.
4.19. Agentia se obliga sa informeze corect si complet calatorul, respectiv sa furnizeze, in mod clar,
inteligibil si bine evidentiat, informatiile standard prevazute la art. 5 din O.G. nr. 2 / 2018, ale caror
prevederi declara ca le cunoaste, le intelege, si le insuseste.
4.20. Agentia are obligatia ca, inainte de incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie,
sa furnizeze calatorului informatii precontractuale, dar si cu privire la comisioanele, taxele, tarifele
practicate de terti-parteneri si/sau terti-furnizori de servicii suplimentare, neincluse in pachet,
penalitatile de incetare sau alte costuri suplimentare, informare ce trebuie efectuata intr-un mod clar,
inteligibil si bine definit.
4.21. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorului faptul ca acesta din urma raspunde
pentru toate pagubele pe care le produce pe parcursul desfasurarii pachetelor de servicii de calatorie si
ca aceste pagube sunt in sarcina sa, precum si faptul ca aceste pagube trebuie achitate inainte de
incheierea pachetului de servicii.
4.22. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorilor faptul ca unitatile de cazare sunt
clasificate de autoritatile abilitate din tara/tarile de destinatie.
4.23. Agentia se obliga sa aduca la cunostinta calatorului despre posibilitatea si necesitatea incheierii
politei de asigurare medicala si/sau politei de asigurare storno si sa ii informeze despre prestatiile
neincluse in pachetul de servicii de calatorie, precum si despre conditiile de calatorie in strainatate,
inclusiv conditiile ce trebuie indeplinite pentru calatoriile cu minorii, indicand site-urile in vederea
consultarii ( http://www.politiadefrontiera.ro si http://www.mae.ro/travel-conditions ). Calatorul
declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile prezentei clauze contractuale.

V. Drepturile şi obligaţiile Calatorului
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
5.1. Călătorul are dreptul la o informare corecta și completa cu privire la pachetul de servicii de calatorie
inclusiv cu privire la tariful acestuia, astfel încat sa nu fie posibile interpretări echivoce. Călătorul declară
că a primit, isi insuseste si intelege aceste informații în perioada precontractuală.
5.2. Călătorul are dreptul să aduca la cunostinta Agentiei solicitările sale speciale în perioada
precontractuală, urmând a fi incluse în contract, daca sunt acceptate. Nicio cerință specială a călătorului
nu se consideră acceptată dacă nu este înscrisă în contract.
5.3. Renunțarea în totalitate sau în parte la serviciile de călătorie numai a unuia sau a mai multor
călători pentru care a fost incheiat un singur contract, nu dă dreptul celorlalti participanti să beneficieze
de serviciile la care au renuntat ceilalti ( ex.: utilizarea locului în mijlocul de transport, a camerei la
cazare, a meselor, etc, indiferent de natura relatiilor dintre semnatarii contractului(familie, prieteni,
colegi, etc).
5.4. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care
îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, cu cel putin 7 zile
lucratoare înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. În acest caz, între calatorul
care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia
de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii
de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după
caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată Agentiei Organizatoare(debitorului cedat) sau Agentiei.
Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este
transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și
altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Agenția va informa persoana care transferă
contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile și nu depășesc
costurile suportate efectiv de agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului
privind pachetul de servicii de călătorie. Agenția va prezenta persoanei care transferă contractul dovezi
cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului
privind pachetul de servicii de călătorie. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere/card
de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art. 7 alin.1 din OUG nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta.
5.5. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are
obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18.00
a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de
călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri
suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus
sunt în sarcina exclusivă a calatorului.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
5.6. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de
începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de
servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească Agenției o penalitate de încetare adecvată și
justificabilă. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie
contractat.
5.7. Prin excepție călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie
înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor
circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea
imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează
semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În cazul încetării contractului privind pachetul de
servicii de călătorie în aceste condiții, călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți
efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
5.8. În situatia în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat,
costurile generate de renunţare îi revin in exclusivitate. Agentia va da curs cerinţelor calatorului în limita
posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fisuportate de către calator. Dacă calatorul
solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta
echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea de penalităţi, la momentul
respectiv şi încheierea unui nou contract.
5.9. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate,
precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.10. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi
documentul de călătorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în
vederea acordării serviciilor de calatorie. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi
tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de
familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.11. Calatorul ia cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din
contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de
destinaţie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi
suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este
schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele
legale. Pentru o informare optimă, Agentia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră
(www.politiadefrontiera.ro). În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire
la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce
nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia este
exonerata de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
5.13. Agentia Organizatoare recomandă calatorului contactarea Agentiei intermediare cu 24 de ore
înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
5.14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de calatori,
condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate
serviciile.
5.15. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din
dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Calatorul va achita contravaloarea
daunelor produse inainte de incheierea calatoriei.
5.16. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi
locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele
produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele
vor fi suportate de către acesta.
5.17. Calatorul are obligatia de a comunica, fara intarzieri nejustificate, orice neconformitate pe care o
constata pe parcursul executarii serviciului de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii
de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului.
5.18. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu prevederile
contractuale privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare remediază
neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediată; b)
remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea
serviciilor de călătorie afectate. In situatia de mai sus, in cazul în care agenţia de turism organizatoare nu
remediază neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului sau o
despagubire adecvata. In cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea
într-un termen rezonabil stabilit de călător in conformitate cu prevederile OG nr. 2/2018, călătorul poate
face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să
specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau
dacă este necesară o remediere imediată.
5.19. Calatorul suporta taxele care nu sunt incluse in valoarea pachetului de servicii de calatorie.
5.20. Calatorul declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile privind drepturile
si obligatiile ce ii revin.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
5.21. Calatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise catre Agentie (nume/prenume
calatori, data de nastere, informatii necesare pentru efectuarea rezervarii de catre agentie ( de exemplu:
perioada, destinatie, unitate de cazare, etc.). Ulterior, daca se constata ca informatiile transmise de
catre calator sunt eronate ori incomplete, iar acestea genereaza diferente de pret impuse de
modificarea rezervarii (daca este posibil), diferentele de pret vor fi suportate exclusiv de catre calator.

VI. Obligatia de a acorda asistenta.
Reclamaţii.Despăgubiri
6.1. Calatorul va adresa mesaje, cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului de servicii de
calatorie, in mod direct si exclusiv Agentiei, iar aceasta din urma le va transmite Agentiei organizatoare,
fara intarzieri nejustificate. Data la care sunt primite aceste mesaje, cereri sau reclamatii de catre
Agentia este considerata data primirii de catre Agentia organizatoare. Reclamatiile care vizeaza
executarea pachetelor de servicii de calatorie pentru care raspunde Agentia organizatoare, vor fi
transmise acesteia de catre Agentie in termen de maxim 12 ore de la primire, urmand ca Agentia
Organizatoare sa raspunda calatorului, prin intermediul Agentiei, fara intarzieri nejustificate si intr-un
termen rezonabil.
In masura in care situatia o va impune, iar calatorul isi va exprima acordul in acest sens, Agentia
organizatoare va oferi in compensare servicii turistice sau pachete de servicii de calatorie.
6.2. In nicio situatie Agentia nu va raspunde in cazul in care calatorul este nemultumit de modul de
rezolvare a reclamatiilor legate de aspecte ce nu vizeaza modalitatea de executare a pachetelor de
servicii de calatorie oferite de Agentia organizatoare.
6.3. Agentia/ Agentia organizatoare nu va raspunde, in niciun caz, pentru situatiile in care paguba a fost
cauzata de producerea unui/unor evenimente acoperite de polita de asigurare medicala sau de
asigurarea de calatorie (tip storno),care au fost sau puteau fi incheiate de calator inainte de plecarea in
calatorie, Agentia avand obligatia informarii calatorilor despre aceaste polite.
6.4. Agentia organizatoare, inclusiv prin intermediul Agentiei, va acorda asistenta adecvata, fara
intarzieri nejustificate, calatorului aflat in dificultate, inclusiv in circumstantele prevazute la art. 14 alin.
16 din O.G. nr.2/2018, in special prin:
a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta
consulara;
b) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie
alternative. In cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate, in mod intentionat
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
sau din propria neglijenta, iar activitatile de mai sus presupun costuri efectuate de catre Agentie/Agentia
Organizatoare, pentru aceste activitati se poate percepe un comision rezonabil pentru o astfel de
asistenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentie/Agentia organizatoare.
6.5. Calatorul are obligatia de a informa, fara intarzieri nejustificate, Agentia organizatoare, exclusiv prin
intermediul Agentiei, in legatură cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui
serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. Sesizarile efectuate
dupa finalizarea executarii pachetului de servicii de calatorie si care vizeaza aspecte legate de derularea
la fata locului a pachetului de servicii de calatorie nu vor fi luate in considerare.
6.6. In cazul in care unul din serviciile turistice nu se executa in conformitate cu contractul privind
pachetul de servicii de calatorie, Agentia organizatoare remediaza neconformitatea ce ii este imputabila,
cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implică cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de
valoarea serviciilor turistice afectate. In cazul in care Agentia organizatoare nu remediaza
neconformitatea avand in vedere exceptiile de mai sus, daca pachetul include transportul de pasageri,
Agentia organizatoare va asigura repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intarzieri
nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator. In cazul in care neconformitatea afecteaza, in
mod substantial, executarea pachetului, iar Agentia organizatoare a omis sa o remedieze intr-un termen
rezonabil, calatorul poate alege incetarea contractului privind pachetul de servicii turistice fara plata
unei penalitati de incetare sau continuarea cu reducerea pretului si/sau plata de despagubiri ori
compensarea cu alte servicii turistice alternative. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative
sau calatorul respinge serviciile alternative propuse intrucat nu sunt comparabile cu cele ce fac obiectul
contractului sau reducerea pretului este inadecvata, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea
pretului si/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. Calatorul
poate respinge serviciile alternative propuse atunci cand o parte semnificativa din serviciile turistice nu
poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice doar in cazul
in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de
calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile
turistice nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice,
Agentia organizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative
corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna
calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul în care intoarcerea calatorului la locul de
plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In masura in care este imposibil sa se asigure
intoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice din
cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia organizatoare suporta costul cazarii
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu va depasi trei nopti pentru
fiecare călător.
6.7. Se vor lua in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.
6.8. Agentia Organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din
contract.
6.9. Agentia Organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de
pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene
stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră
situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agentia Organizatoare si Agentia.
6.10. Date de contact: a) Date de contact Agentie Organizatoare ………………………….......................
Telefon:....................................E-mail:..................................... b) Date de contact Agentie intermediara /
Mandatar: ELITE HOLIDAY, Telefon: 0758220339, e-mail: office@eliteholiday.ro c) Date de contact
reprezentant local al Agentiei Organizatoare................................ Telefon: . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . .

VII. Renunţări.Penalizări.
7.1. In cazul in care, dupa incheierea contractului cu calatorul, acesta din urma doreste sa anuleze sau sa
modifice rezervarea, Agentia va transmite acest aspect in scris Agentiei organizatoare. Calatorul poate
anula executarea pachetului de servicii de calatorie, respectiv inceta contractul privind pachetul de
servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, insa este obligat sa
plateasca Agentiei, respectiv Agentiei organizatoare o penalitate de incetare, dupa cum urmeaza:
a) 30% din contravaloarea pachetului de servicii de calatorie dupa primirea confirmarii serviciilor
comandate (cu minim 30 de zile inainte de plecare).
b) 50% din contravaloarea pachetului de servicii de calatorie pentru anulare in intervalul 29-16 zile
inainte de plecare/intrare.
c)100% din contravaloarea pachetului de servicii de calatorie pentru anulare in intervalul 15- 0 zile
inainte de plecare/intrare.
d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii de calatorie in cazul ofertelor ce beneficiaza de
preturi/tarife speciale (ex: tip “Early Booking”, “First Minute”, “Last Minute”) indiferent de data la care
calatorul solicita renuntarea. Sunt exceptate programele care au mentionate in oferta/ informatii
precontractuale conditii speciale de inscriere/ retragere si care se vor aplica cu prioritate.
7.2. In situatia in care calatorul solicita modificarea datei de plecare, numelui calatorilor insotitori,
unitatii de cazare, destinatiei etc., Agentia va percepe o penalizare egala cu penalizarea de
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
anulare/incetare, in functie de momentul la care se anunta intentia de incetare. Tariful va fi recalculat la
suma intreaga, dupa caz. Agentia Organizatoare poate percepe o taxa de modificare rezervare in
cuantum de 10 euro/modificare pentru modificarile solicitate de catre turist si confirmate de catre
Agentia Organizatoare, daca pentru aceste modificari nu se percepe o alta penalizare iar efectuarea
modificarilor nu implica costuri suplimentare efective pentru Agentia Organizatoare. Daca efectuarea
modificarilor presupune costuri suplimentare sau taxe de modificare solicitate de catre prestatorii
serviciilor incluse in pachetul de servicii de calatorie (transport, cazare, avion, masa), cuantumul acestor
penalizari/taxe de modificare se va cumula cu Taxa de modificare/penalizarile datorate de calator.
7.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta partial sau integral cu
vouchere sau carduri de vacanta, penalizarea se va deduce din valoarea voucherelor de vacanta. Daca
penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor, diferenta care depaseste valoarea voucherelor
de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea
voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in
vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
7.4. In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu de calatorie, pentru o
perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza
pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie
este de maxim de 15 zile calendaristice de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de
calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai
poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.
7.5. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie pentru care a achitat
avans, insa nu achita diferenta de pret, respectiv ratele aferente, contractul se consideră reziliat de
drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarea cu reţinerea penalizărilor corespunzatoare.
7.6. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,
calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile
de operare proprii acesteia.
7.7. Agentia Organizatoare/Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea
calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde
calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor
de calatorie. In aceasta situatie Agentia organizatoare/ Agentia nu va restitui calatorului contravaloarea
totala a pachetului de servicii de calatorie.
7.8. Penalizările se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de
plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie intrucat documentele personale necesare în vederea
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului
ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
7.9. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la
Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7.10. Toate sumele datorate de calator se vor reţine de către Agentie din avansul sau preţul total al
pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de
judecată.

VIII. Asigurări
8.1. Conform prevederilor O.G. nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului,
calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de
servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de
calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din O.G. nr. 2/2018, in masura in care Agentia
Organizatoare: ...................................... a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu societatea de
asigurare..........................................avand numar in Registrul Asiguratorilor..................................... cu
sediul în: ................................tel......................... fax:.............................email.................web.....................
având polita de asigurare numarul .......................................... valabila in
perioada.........................................polita fiind afisata si pe........................................
8.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include
repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Agentiei
Organizatoare sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit
de părți.
8.3. Valoarea despăgubirii:
8.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor
achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt
furnizate ca urmare a insolvenţei Agentiei Organizatoare.
8.3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea
întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Agentiei Organizatoare, despăgubirea este egală cu
contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui
contract, la care se adaugă costul repatrierii.
8.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:
a) Călătorul nu mai beneficiaza de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea
intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de
acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator,
în cazul insolvenţei Organizatorului.
8.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru
continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul
Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio
despăgubire suplimentară.
8.4. Condițiile de despăgubire:
8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în
stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.
8.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului
repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Organizator, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
8.4.3. Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate
de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel: a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării
insolvenței Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului
neexecutat/executat parţial; b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului
în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.
8.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va
transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile
lucrătoare de la data radierii.
8.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului
repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la
data repatrierii.
8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5.,
după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului
privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.
8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau
8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin
următoarele: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie; b) confirmările de
primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz; c) copiile documentelor care atesta achitarea
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de
călător; d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a
costului repatrierii.
8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator
a documentelor justificative de la călător.
8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plăteşte sumele datorate călătorului,
acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data
primirii sumelor de la Organizator.
8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de
transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de
boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii
medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia
recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare.
Calatorul se poate informa in agentie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi
incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca
agentia ofera acest tip de serviciu. Agentia Organizatoare/Agentia nu se face vinovata de eventuala
nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei
Organizatoare/Agentiei, deoarece aceasta are doar calitatea de intermediar intre calator si asigurator.
Calatorul/Reprezentantul calatorul declara, pe propria raspundere, ca a primit toate informatiile
referitoare la achizitionarea asigurarii medicale de calatorie, a asigurarii Storno, ca a informat toate
persoanele inscrise in rezervare despre prevederile acestor asigurari precum si despre toate
consecintele legate de neincheierea acestora si opteza pentru:
Asigurare medicala de calatorie DA ☐ NU ☐ Asigurare storno DA ☐ NU ☐
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro

IX. Forta majora
9.1. Forta majora este un eveniment extraordinar si extern a carui întindere si durata nu depind de
controlul Partii care îl invoca, produs dupa semnarea prezentului Contract si care împiedica executarea
obligatiilor asumate de Parti conform acestuia. Nu constituie evenimente de forta majora spre exemplu:
reorganizarea sau falimentul uneia dintre Parti, greva, etc.
9.2. Niciuna dintre Partile contractante nu va fi considerata responsabila de neîndeplinirea totala sau
partiala sau de îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor ce îi revin daca aceasta se datoreaza unei cauze de
forta majora.
9.3. Partea contractanta care invoca un astfel de eveniment este obligata sa anunte în scris cealalta
Parte în maximum 1 zi de la data aparitiei cauzei de forta majora. Dovada producerii cauzei de forta
majora revine Partii care o invoca într-un termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei cauzei
de forta majora si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit
legii.
9.4. Neîndeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a cauzei de forta majora în
termenul si conditiile stabilite în acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. Pe
durata producerii cauzei de forta majora si ulterior, Partile sunt obligate sa depuna toate diligentele
necesare reducerii si înlaturarii efectelor negative produse de eveniment.

X. Alte clauze
10.1. Prin prezentul contract părțile, de comun acord, convin că despăgubirea care trebuie plătită de
Agentia organizatoare, atunci când aceasta este datorată călătorului, nu poate depăși valoarea serviciilor
turistice ale cărui beneficiar este acesta.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se face în conformitate cu prevederile
prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele
de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte
normative.
10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele
abilitate ale ţărilor de destinaţie.
10.4. Calatorul declară că Agentia Intermediara, in calitate de mandatar al Agentiei Organizatoare, l-a
informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
10.5. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv
în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la
cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în
conformitate cu oferta Agentiei Organizatoare.
10.6. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract, in informatiile precontractuale Agentia
i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul,
perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de
masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de
calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane
cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile
legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara,
pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta
contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa
sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta,
inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de
acord.

XI. Producerea de solutionare alternativa a litigilor (”SAL”)
11.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar,
prin care calatorului, in calitate de consumator, i se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care
le poate avea cu comerciantul, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea
pachetului de servicii de calatorie. Astfel, reclamatiile impotriva Agentiei organizatoare/Agentiei, in
calitate de comercianti, sunt prezentate voluntar de catre calator, in calitate de consumator, urmand a fi
solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
11.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si
transfrontaliere izvorate din prezentul contract.
11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi
consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XII. Clauze finale
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
12.1.Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă. În situatia in care nu este posibila rezolvarea
pe cale amiabilă părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
12.2.Contractului ii sunt aplicabile si va fi interpretat conform legilor din România.

XIII. Prevederi legislative
Ordonanța Guvernului nr.2/2018 este accesibilă pe site-ul web:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
Extras din Ordonata Guvernului nr 2/2018:
Art. 5 alin. 1 lit.
a – O.G. nr. 2/2018 (1) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii
de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenția de turism organizatoare și agenția de turism
intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului
informațiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, după caz, din anexa nr. 1, precum
și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului: a) principalele caracteristici ale
serviciilor de călătorie:
(i) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele
corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
(ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de
plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de
transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism organizatoare
și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora
aproximativă de plecare și de întoarcere;
(iii) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare
conform normelor din țara de destinație;
(iv) serviciile de masă oferite;
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;
(vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate
călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea
aproximativă a grupului;
(vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea
orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;
(viii) situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu
mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a
călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale
agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale
acestora;
c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele,
penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate
în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri
suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub
formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie
achitate sau furnizate de călător;
e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și
termenul prevăzut la art. 13 alin. (5) lit. a) înainte de începerea executării pachetului până la care
este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;
f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de
obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;
g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea
executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a
penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism organizatoare, în conformitate
cu art. 13 alin. (1) și (2);
h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării
contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de
accident, de boală sau de deces.
Art. 7 alin. 3 lit. a – O.G. nr. 2/2018
(3) Contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea contractului prezintă întregul
conținut al acordului care include toate informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și
următoarele informații:
a) cerințele speciale ale călătorului pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat

Anexe ale prezentului contract sunt:
Elite Holiday & Services SRL
Bulevardul Timisoara nr.13, Bl.B2, Sc.1 , Apt.15, sector 6, Bucuresti, Romania Telefon : +40 758 220 339
Email: office@eliteholiday.ro, http://www.eliteholiday.ro
• Informare precontractuala
• Oferta / Program
• Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare juridica,
câte un exemplar pentru fiecare parte.

Agentie Organizatoare:........................ 
Prin Mandatar ELITE HOLIDAY & SERVICES SRL 
Reprezentata de CLAUDIA BRATOSIN
Director General
Semnatura/Stampila


Nume si Prenume TURIST
Semnatura …………………………………..